SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

  • Anasayfa
  • Sürdürülebilirlik Politikası

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Uluslararası enerji sektöründe üretici bir kuruluş olarak, uzun vadede başarılı olabilmek, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmek için sürdürülebilir büyüme stratejilerini benimsiyoruz. Sosyal, çevresel ve ekonomik konulara yönelik aşağıda tanımlanan yaklaşımlarımızla bu taahhüdü yerine getirmekte kararlıyız. Kurumsal sürdürülebilirlik bakış açısının şirket kültürü haline getirilmesi ve bu konuda hem çalışanlarımızın hem paydaşlarımızın farkındalığını artırmak, Evrensel insan haklarına saygı duymak, bu hakları desteklemek ve ihlallerinin olmaması için sorumluluk almak. Rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, etik, mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uymak, Faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı etik kurallarımıza bağlı kalarak, sosyal, çevresel, doğal ve kültürel mirasa olan etkilerini göz önünde bulundurarak, ölçmek ve değerlendirmek, Faaliyetlerimizi sürdürmek için tükettiğimiz enerji, su ve diğer tüm kaynaklarda tasarruf sağlamak için uygulamalar geliştirmek ve hayata geçirmek, Fırsat eşitliğinin toplumsal sürdürülebilirliğin temellerinden biri olduğunu kabul etmek ve kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamak, Faaliyetlerimizi temizlemek yerine kirletmemek ilkesi ile gerçekleştirmek ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek, Kurumsal riskleri erken tespit edip önlem alarak, kurum genelinde risk yönetim kültürü ile sürdürülebilir büyümeyi desteklemek, Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi temel alarak rekabet avantajı yaratmak ve sürdürülebilir karlılığı sağlamak, Tüm paydaşlarımızla şeffaf, katılımcı ve karşılıklı güvene dayalı bir biçimde iletişim kurmak
Call Now Button