KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI

EMTA ENERJİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Biz,Emta Şirketler Grubu (“EMTA”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan EMTA’nın yükümlülüklerini net bir şekilde anlamanız bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Kullanılan kişisel verilerim nelerdir?

 Veri Kategorisi  İşlenen Kişisel Verileriniz
 Kimlik Verisi  Adınız, soyadınız
 İletişim Verisi  E-posta adresiniz
 Müşteri İşlem Verisi  İletişim sekmesine yazdığınız içerik
 İşlem Güvenliği Verisi  İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz

Ayrıca, iş başvuru formunda referans olarak gösterilmeniz halinde, aşağıda yer alan kişisel verilerinizi kullanıyoruz.

 Veri Kategorisi  İşlenen Kişisel Verileriniz
 Kimlik Verisi  Adınız, soyadınız
 İletişim Verisi  Telefon numaranız
 Diğer  Meslek bilginiz, çalışan adayı hakkında sorulacak sorulara   vereceğiniz cevaplar

Yapacağınız telefon görüşmesi sırasında üçüncü kişilere ait kişisel verileri tarafımızla paylaşmanız durumunda, bu kişilerinin bilgilerini tarafımızla paylaştığınız yönündeki gerekli bilgilendirmeyi ilgili kişi ve kurumlara yapmış olduğunuz kabul edilmektedir. 

Kişisel verilerim nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?

 EMTA olarak kişisel verilerinizi,

 • com adresinin kullanımı sırasında gerçekleştirdiğiniz işlem hareketleriniz,
 • İletişim sekmesi,
 • Çalışan adayı tarafından doldurulan iş başvuru formu,
 • Referans kontrol formu vasıtasıyla kimi zaman dijital kimi zaman dijital olmayan yollarla (KVKK’da otomatik olan veya olmayan yöntem şeklinde ifade edilmektedir) toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi, şirketimizle olan ilişkiniz kapsamında; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizi, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amaçlarıyla ve kanunların zorunlu tutması sebebiyle toplamaktayız.

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

EMTA olarak kişisel verilerinizi;

 • Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili soru, öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlayabilme (Örneğin, iletişim sekmesini kullanmanız durumunda size geri dönüş sağlayabilmek içine-posta adresinizi işlemekteyiz.),
 • Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme (Örneğin, internet ortamında yapılan yayınlara ilişkin hukuki düzenlemeler gereğince sitemizin trafik kayıtlarını tutmak zorundayız.),
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini (Örneğin, tutulan erişim kayıtlarını, internet ortamında yapılan yayınlara ilişkin hukuki düzenlemelerden doğan bildirim yükümlülüklerimizi yerine getirmek için ilgili kurumlarla paylaşmak zorundayız.),
 • İş başvuru formunda referans olarak gösterilmeniz halinde çalışan adayı bilgilerinin doğruluğunun teyidi (Örneğin, iş başvuru formu ile topladığımız çalışan adayına ait bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacı ile iletişim bilgilerinizi işlemekteyiz.) amaçlarını gerçekleştirebilmek için işliyor ve bu amaçların dışında asla kullanmıyoruz.

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 • Sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak, seçme ve yerleştirme süreçlerinde uygun şirket ve departmanda istihdam edilebilmenizi sağlamak ve insan kaynakları süreçlerinin planlanmasıamacıyla grup şirketlerimize,
 • İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara
 • Taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize aktarılabilmektedir.

 KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f)kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen haklarınız kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bizedaha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

EMTA olarak, emtaenergy.comiçerisinde başkaca sitelere bağlantılar bulunduğunu ve EMTA’nın gizlilik ilkelerinin sadece emtaenergy.complatformumuzda uygulanacağını, bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

5
KITA

50
ÜLKE

+2000
MW

GRUP ŞİRKETLERİ

EMTA GRUP

EMTA, 1974 yılında EMTA Elektrik Makinaları Ticaret A.Ş. tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana enerji iletim ve dağıtım sektörünün en güvenilir ve saygın şirketidir ve küresel sorumluluklarını da yerine getirerek gelişimini sürdürmektedir. İletim ve dağıtım sektöründe ki faaliyetlerimiz, hizmet alanında uzmanlaşmış, sektörsel ihtiyaçları da dikkate alarak siz değerli müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmayı hedefleyen; imalat, taahhüt ve ticaret şirketlerimiz tarafından yürütülmektedir.

Detaylı bilgi için; emtagroup.com

EMTA KABLO

EMTA Kablo, Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarına göre, Türkiye’nin en büyük alüminyum iletken ihracatçılarından biridir ve 2014 yılında Türkiye’ nin en büyük 1000 İhracatçısı Listesinde 345. sırada yer aldı. EMTA Kablo, halihazırda Türkiye pazarının lider şirketidir ve markası; Avrupa, Orta Doğu, BDT Ülkeleri ve Afrika’da en bilenen markalardan biridir.

EMTA Kablo, temel ilkelerinden birisi olarak, yeni yatırımların sürekliliğini koruyarak ve üretim kapasitesini arttırarak enerji sektörüne hizmet vermektedir. Enerji sektörünün büyüme potansiyeli ve temelinin bilincinde olan EMTA Kablo, insan kaynağına, teknolojiye, kalite ve çevre yönetim sistemlerine, üretim kapasitesine ve yeniliğe yatırımlarını sürdürmektedir. EMTA Kablo 6.000 mt / ay üretim kapasitesi ile 5 kıtada 50′ en fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.  EMTA Kablo Fabrikası, 150.000 m2’lik bir alana kurulmuş ve kendi elektrik tüketiminin büyük bölümünü karşılayacak 5 MW‘lık Güneş Enerjisi Santraline sahiptir. EMTA Kablo, kendisinden beklenen kaliteyi ve deneyimi sürekli sağlayabilmektedir.

Detaylı bilgi için; emtaconductor.com

emta_ticaret_trade_logo

EMTA TİCARET

EMTA TİCARET A.Ş. bağlı olduğu grup şirketlerinin üretim kapasiteleri dahilindeki ürünlerin; yurt içi pazarlama ve satış faaliyetlerini organize eden bir ticaret şirketidir. Alternatiflerinden farklı olarak, EMTA TİCARET, değerli işverenlerine ayrıca mühendislik desteği sağlayarak projelerine değer katıyor.

Detaylı bilgi için; emtaticaret.com

emta_dis_ticaret_global_logo

EMTA DIŞ TİCARET

EMTA DIŞ TİCARET A.Ş. bağlı olduğu grup şirketlerinin üretim kapasiteleri dahilindeki ürünlerin; yurt dışı pazarlama ve satış faaliyetlerini organize eden bir ticaret şirketidir. Alternatiflerinden farklı olarak, EMTA DIŞ TİCARET, değerli işverenlerine ayrıca mühendislik desteği sağlayarak projelerine değer katıyor.

Detaylı bilgi için; emtaglobaltrade.com

emta_jaudakoks_logo

JAUDA KOKS

Jauda-Koks, 50 yıldan daha uzun bir süredir enerji ve telekominikasyon hatları için emprenye edilmiş ağaç direk üreten alanında lider Letonya’lı bir üreticidir. Jauda-Koks üretim tesisleri 2016 yılında modernize edilmiş olup Suntaži bölgesinde bulunmaktadır. Tesis yıllık 60 bin ağaç direk üretim kapasitesine sahiptir.

2015 yılı içerisinde Jauda-Koks firmasının hisseleri Emta Elektrik Dış Ticaret ve A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Emta Elektrik Dış Ticaret ve A.Ş.’nin elektrik dağıtım ve iletim sektöründeki geniş tecrübesi ile birlikte, Jauda-Koks müşterilerin taleplerini zamanında ve yüksek kalitede karşılamak için her zaman hazırdır.

Detaylı bilgi için; jauda-koks.lv

TUZLA GARDEN & SUIT HOTEL

Tuzla Garden Hotel & Suites, bir EMTA Grubu kuruluşudur; Profesyonel hizmet anlayışı ile Türk Turizmine, yerli ve yabancı misafirlere en iyi şekilde hizmet vermeyi ilke edinmiştir. Otelimize geldiğiniz andan itibaren kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz. Otelimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için; güler yüzlü personelimiz 7/24 hizmetinizdedir.

Detaylı bilgi için; tuzlagarden.com

İletişim

Istasyon Mahallesi Ibişağa Cad. 34940, No: 4

Tuzla İstanbul Türkiye

T +90 216 446 66 06

F +90 216 446 43 93

E-mail info @ emta.com.tr

Sosyal Medya

Online Katalog

Log in with your credentials

Forgot your details?