KALİTE YÖNETİMİ

KALİTE POLİTİKASI

EMTA’nın hedefi, Türkiye’nin kendi sektöründe öncü şirketi olmaktır. Öncü şirketi amacına ulaşmanın unsurlarından olan Kalite Yönetim Sisteminin başarı ile uygulanabilmesi için; aşağıda verilen başlıklar altında kalite politikası oluşturulmuştur:

Dünya pazarlarında fiyat ve rekabet ortamına bağlı kalarak, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olan EMTA’nın hedefi, müşterilerine en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktır.

Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olarak, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapmaktır.

Sürekli gelişmeyi esas alarak “Hatasız İşi” hedeflemektir.

Maliyetleri düşürerek, verimliliği ve uzun vadeli karlılığı arttırmak, EMTA’nın ve çalışanlarının geleceğini güven altına almaktır.

Tedarikçilerle karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışmaktır.

Hizmetlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal

mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmektir.

EMTA kültürünün yapı taşı olan çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak motivasyonu yüksek, katılımcı, paylaşımcı, yaratıcı ve kendini sürekli yenileyen ekip üyeleri olmalarını sağlamak için ortam ve gelişim yaratmaktır. Bu bağlamda EMTA’nın amacı bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Kalite Yönetim Sistemini yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir. Toplam Kalite Yönetimi ile iş mükemmelliğini gerçekleştirmek

EMTA çalışanları olarak hepimizin görevidir.

Müşteri Şikayetleri İş Akış Şeması

Call Now Button