İş Sağlığı Ve Güvenliği

İSG POLİTİKASI

Bütün çalışanlarının ve tedarikçilerinin güvenli bir iş ortamında çalışmalarını sağlamak için;

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standart şartları (hedefler, riskler, fırsatlar vb.) ile yasal ve diğer şartların tüm gereklerini yerine getirerek uygulamayı, sistemin etkinliğini ve performansını sistematik gözden geçirerek, sürekli geliştirmeyi,

Çalışanlarımızı meslek hastalıklarına, kaza ve tehlikelere karşı maruz kalmadan, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamında tehlikeleri ortadan kaldırarak ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltıcı önlem alarak korumayı,

Firmamızın faaliyetleri paralelinde hukuki mevzuatlara uymayı,

Teknolojik gelişmelerden yararlanmayı,

Sürekli gelişmeyi sağlamak için; çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereken eğitimleri vererek ve sürekli tekrarlayarak en iyi koruyucu olan “Güvenlik Bilincini” oluşturmayı,

Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin İSG kurullarına katılımını sağlamayı ve desteklemeyi

Standardın gereklerini en üst düzeyde gerçekleştirmeyi politika olarak benimsemiştir.

Emta Elektrik Yönetimi “Önce İnsan” ve “Önce Güvenlik” ilkesini tüm faaliyetlerinde vazgeçilmez ve en temel unsur olarak kabul eder.

Call Now Button