İNOSUİT- İNOVASYON ODAKLI MENTORLUK PROGRAMINA EMTA ENERJİ TÜM SÜREÇLERİNİN KATILIMIYLA BAŞLADI!

Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” projesine Emta Enerji, sektörün lider ve İnovasyon kültürüne önem veren firmalarından biri olarak katılmaya hak kazandı! Bu süreçte Emta Enerji'ye Marmara Üniversitesi'nden Dr. Ahmet Feyzioğlu mentorluk edecektir.

Programın Hedefleri:

Program süresi olan 12 aylık süreçte, program kapsamında seçilen firmalarda;

*İnovasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yaklaşımla ele alan “Kurumsal İnovasyon Sistemi”nin oluşturulması,
*İnovasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek stratejik, organizasyonel, kültürel altyapının ve bilgi altyapısının oluşturulması,
*Ürünlerde, süreçlerde, organizasyonel yapılanmalarda veya pazarlama faaliyetlerinde inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi,
*İnovasyon çalışmalarının ve yatırımlarının etkinliğinin, rekabetçilik üzerine sürdürülebilir etkisinin, sistemli işleyişinin ve takip edilebilirliğinin sağlanması,
*İnovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılmasının, bunun sonucunda da ihracat performansının yükseltilmesinin sağlanması,
*İnovasyon yönetimi konusunda ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin arttırılması,
*İnovasyon yönetimi konusunda, ülkemiz üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin arttırılmasıdır.

50
COUNTRIES

+ 400
PROJECTS

+ 2000
MW

ENERJİ HABER & YAZILAR

Log in with your credentials

Forgot your details?