EMTA ENERJİ

ONE STOP SHOP

Temel hedefimiz; danışmanlık, mühendislik, yürütme, işletmeye alma, proje finansmanı, yapılı ve operasyonel hizmetler, yedek parça yönetimi ve tek bir sözleşme altındaki satış sonrası hizmetlerini içeren “One Stop Shop” konsepti ile müşterilerimize katma değer yaratmaktır. “One Stop Shop” konseptimiz; müşterilerimiz için proje yatırım planlarını güvenilir ve deneyimli bir Emta Enerji ekibinin yardımıyla kontrol etmeleri için stratejik bir avantaj sağlar.

ENERJİ
ÜRETİMİ

Emta Enerji; Enerji Sektörünün her alanında faaliyet gösteren, yurtiçi ve yurtdışında sektörün her alanında önemli projelere imza atmış, anahtar teslim proje müteahhitlik (EPC) firmasıdır. Uzun yıllardan gelen tecrübelerini müşterileri ile paylaşımı sırasında, fizibilite çalışmaları, tasarım, kurulum, inşaat çalışmaları, elektrik ve mekanik montaj, test-devreye alma ve işletme hizmetleri gibi çözümler sunmaktadır.

Dünyanın çeşitli noktalarında birçok projeyi başarıyla tamamlamış olan Emta Enerji, bu konuda birçok özel ve resmi kuruluşların yeterliliğini kazanmıştır. Büyüme stratejilerinden biri olan Rüzgar Enerji Santralleri, Emta Enerji için hedef sektör niteliğindedir.

Enerji üretim tesisleri (HES, RES, GES, Doğalgaz ve Termik Santralleri) kapsamında bulunan komple elektrifikasyon işleri (EBOP), Hava ve Gaz İzoleli Trafo Merkezleri (AIS, GIS) Enerji İletim ve Dağıtım Hatları gibi çözümler ile enerji üretiminin enterkonnekte sisteme bağlantısına kadar her alanında anahtar teslim çözümler sunmakta ve sektörde “ONE STOP SHOP” mottosunu benimsemiş ve faaliyete geçirmeye devam etmektedir.

EMTA Enerji, Dünyanın çeşitli noktalarında birçok projeyi başarıyla tamamlamış ve bu konuda birçok özel ve resmi kuruluşun yeterliliğini kazanmıştır.

Yurtiçi Enerji yatırım sektörünün en büyük stratejilerinden biri olan Rüzgar Enerji Santralleri, EMTA Enerji için hedef sektör niteliğindedir.

EMTA Enerji tarafından en verimli ve en güvenilir şekilde, Rüzgâr Enerji Santrallerinin kurulumu için sunulan anahtar teslim hizmetleri; Fizibilite çalışmaları, Proje Dizayn ve Hesaplamaları, İnşaat İşleri (Ulaşım Yolları, Türbin Temelleri, Trafo Merkezi İnşaat İşleri, Santral Binaları vs.), Rüzgar Parkı Elektrik ve Haberleşme Altyapısı (OG Yeraltı, FO Kablolama vs.), Trafo Merkezi, OG & YG Enerji İletim Hatları anahtar teslim olarak gerçekleştirilmektedir.

HAVAİ İLETİM
HATLARI

Emta Enerji, yaklaşık 5 kıtadaki müşterilerine alanında uzman ve tecrübeli teknik ekibiyle birlikte en kaliteli ve güvenilir şekilde enerji iletim hatlarının projelendirilmesi, inşa edilmesi, yenilenmesi ve bakımı ile ilgili çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Genel olarak enerji iletim hatları; Standartlar kapsamında inşa edilen, elektrik enerjisinin uzak noktalara iletilmesini sağlayan farklı yapısal özelliklere sahip direkler, iletkenler, topraklama ve izolatör ekipmanları ile hırdavatlar gibi malzeme gruplarından meydana gelen iletim hatlarıdır.

Edindiğimiz Deneyimler ve Kazanımlar, Yüksek Gerilimli Enerji iletim hattı operasyonlarının kendine has özelliklerini ve güvenlik önlemlerini en ince ayrıntısına kadar anlamamızı sağlamıştır.

EMTA Enerji; alanındaki uzman kadrosuyla enerji iletim hattı projelerinin gereksinimleri için; iletim ve dağıtım tasarım ve projelendirmesi, montajı, devreye alınması, gerilim dönüşümleri ve bakım işlerini en verimli ve güvenilir şekilde sağlamaya devam etmektedir. Ayrıca, şebeke kanal projeleri ve 34 kV’a kadar fider tasarımı ile birlikte yeraltı şebekesi ve hizmetleri de sağlamaktadır.

HAVA İZOLELİ ŞALT SAHALARI (AIS) &
GAZ İZOLELİ ŞALT SAHALARI (GIS)

HAVA İZOLELİ ŞALT SAHALARI (AIS):

Elektrik Enerjisinin Toplanması ve Dağıtılmasını sağlayan Güç Trafoları aracılığıyla elektriği alçaltılıp yükseltilerek istenilen seviyeye getiren bunun yanında da çeşitli tiplerde trafo, kesici, ayırıcı, parafudur gibi birçok YG (110-750kV) ve OG Ekipmanının bulunduğu tesislerdir.

Hava İzoleli Şalt Tesisleri (AIS); hem maliyetinin düşük hem de tüm ekipmanlarının açıkta görülebilir olmasından dolayı; bakımı ve muhtemel arızalara müdahale edilebilirliği kolay olduğu için öncelikle tercih edilmektedir. Arazi sınırlamasının olmadığı ve koşulların uygun olduğu yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

EMTA Enerji Mühendislik alanındaki uzman ve tecrübeli kadrosu ile Hava İzoleli Şalt Sahaları (AIS) projelerini en kaliteli ve güvenilir şekilde başarıyla sürdürmektedir.

GAZ İZOLELİ ŞALT SAHALARI (GIS):

SF6 gazı ile izole edilmiş metal kaplı ve muhafazalı trafo merkezleridir ve doğal olarak en yeni trafo merkezi tasarım kriterlerini takip ederek Hava izoleli şalt sahalarından daha yüksek güvenilirlik ve esneklik sunarlar. Gaz ile kapalı bir tasarım sunması nedeniyle Gaz İzoleli Şalt Sahaları (GIS) kapalı yeraltı ve yerüstü trafo merkezleri için en uygun çözümdür. Ayrıca YG iletkenler, kesiciler, ayırıcılar, akım-gerilim transformatörleri topraklanmış metal mahfazalar da SF6 gazı içerisindedir.

Üstün yalıtım ve tasarım özellikleri nedeniyle; GIS’ler AIS’lere göre 10 kat daha az yer kaplayabilir. Bundan dolayı mevcut arazi alanının az olduğu (kentsel merkezlerde, endüstriyel yerleşim alanları, dağlık bölgeler, dar vadiler veya yeraltı santralleri vb. ) ve yüksek maliyet gerektiren bölgelerde, Gaz İzoleli Şalt sistemleri geleneksel şalt tesislerinin yerini almaktadır.

Periyodik bakımlar sayesinde çok geç eskirler ve ömürleri geleneksel şalt tesislerine kıyasla çok daha uzun olur. Ekipmanlarının kullanım ömrü süresince (yaklaşık 40 yıl) gaz seviyelerinde değişiklik göstermeyeceği için dolum yapmaya gerek yoktur. Kapsamlı ön-montajlı tasarımı sayesinde daha hızlı kurulumu yapılabilir ve daha düşük bakım maliyeti gerektirir.

EMTA Enerji Mühendislik alanındaki uzman ve tecrübeli kadrosu ile Gaz İzoleli Şalt Sahaları (GIS) projelerinin yapımını en kaliteli ve güvenilir şekilde başarıyla sürdürmektedir.
.

YERALTI
GÜÇ KABLOLARI

Enerjinin havadan iletiminin uygun olmadığı yerlerde ya da çevrede bulunan havai hatların görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla enerjinin havadan değil de yeraltından iletildiği uygulamalarda kullanılan kablolardır.

Bu uygulamalarda yeraltı güç kabloları döşenirken arazinin uygunluğu, zararlı kimyasalların bulunduğu endüstriyel bölgelerin konumları, çevredeki elektrik – telefon hatları ile su kanalları gibi iletimi zarara uğratacak kanallar gibi koşullar dikkate alınmalıdır.

EMTA Enerji’nin büyüme hedeflerinden birisi de Yeraltı Güç Kablo Projeleridir ve bundan dolayı da kamu ve özel sektöre sunduğu YGK projelerinde stratejik iş ortakları ile birlikte çözümler sunarak iş çeşitliliğini arttırmaktadır.

EMTA Enerji yurtiçi ve yurtdışında Orta ve Yüksek Gerilim Yeraltı Güç Kablo Projeleri için anahtar teslim hizmetler sunmaya devam etmektedir.
.

ENERJİ
YÖNETİMİ

EMTA Enerji sektörün ihtiyaç duyduğu enerji altyapısını geliştirme ve yönetme konusunda en güvenilir ortaklardan biridir ve bu altyapı hizmetlerini verimli, kaliteli ve güvenilir şekilde tek bir noktadan yatırımcılara sunmaktadır.

ULAŞIM:
Aşağıdaki konularda birçok önemli metro ve tünel projesi için hizmetler verilmiştir:
• Otomasyon Sistemleri
• DCS, PLC, SCADA
• Jet fan klima sistemleri
• Aydınlatma, trafik sinyalizasyonu için kontrol sistemleri
• Orta gerilim birimleri ile enerji temini ve kontrolü
• I/O panelleri ve ekipmanları
• Keşif- Saha denetimi
• Devreye alma

ÇEVRE VE ATIK SU ARITMA:
• Yeraltı Suları ve Deniz Suyu Arıtma ( İleri Arıtma Projeleri)
• Endüstriyel ve Evsel Atık Su Arıtma Tesisleri
• Atık Su Arıtma Tesisi için Süreç Kontrolü
• Endüstriyel ve Evsel Katı Atık Bertaraf Çözümleri
• AquaPure Technologies (Gelişmiş oksidasyon işlemi için yenilikçi, termal olmayan plazma teknolojisi çözümü)
• Hava kirliliği çözümleri
• Lextran (Gelişmiş temiz hava çözümü)
• Atıktan Enerji Elde Etme
• Çevresel Araştırmalar: Risk Değerlendirmeleri

EMTA
SERVİS

EMTA Enerji Servis Departmanı; Çeşitli enerji santralleri, Endüstriyel Tesisler, Trafo Merkezleri (GIS, AIS) ve Enerji iletim hatları için işletme ve bakım faaliyetleri, Retrofit uygulamaları, Check-up ile durum tespiti, Verimlilik artırma çalışmaları, enerji optimizasyonu, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetler sunmaktadır. 

5
KITA

+ 50
ÜLKE

+ 2000
MW

ENERJİ PROJELERİ

GRUP ŞİRKETLERİ

EMTA GRUP

EMTA, 1974 yılında EMTA Elektrik Makinaları Ticaret A.Ş. tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana enerji iletim ve dağıtım sektörünün en güvenilir ve saygın şirketidir ve küresel sorumluluklarını da yerine getirerek gelişimini sürdürmektedir. İletim ve dağıtım sektöründe ki faaliyetlerimiz, hizmet alanında uzmanlaşmış, sektörsel ihtiyaçları da dikkate alarak siz değerli müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmayı hedefleyen; imalat, taahhüt ve ticaret şirketlerimiz tarafından yürütülmektedir.

Detaylı bilgi için; emtagroup.com

EMTA KABLO

EMTA Kablo, Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarına göre, Türkiye’nin en büyük alüminyum iletken ihracatçılarından biridir ve 2014 yılında Türkiye’ nin en büyük 1000 İhracatçısı Listesinde 345. sırada yer aldı. EMTA Kablo, halihazırda Türkiye pazarının lider şirketidir ve markası; Avrupa, Orta Doğu, BDT Ülkeleri ve Afrika’da en bilenen markalardan biridir.

EMTA Kablo, temel ilkelerinden birisi olarak, yeni yatırımların sürekliliğini koruyarak ve üretim kapasitesini arttırarak enerji sektörüne hizmet vermektedir. Enerji sektörünün büyüme potansiyeli ve temelinin bilincinde olan EMTA Kablo, insan kaynağına, teknolojiye, kalite ve çevre yönetim sistemlerine, üretim kapasitesine ve yeniliğe yatırımlarını sürdürmektedir. EMTA Kablo 6.000 mt / ay üretim kapasitesi ile 5 kıtada 50′ en fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.  EMTA Kablo Fabrikası, 150.000 m2’lik bir alana kurulmuş ve kendi elektrik tüketiminin büyük bölümünü karşılayacak 5 MW‘lık Güneş Enerjisi Santraline sahiptir. EMTA Kablo, kendisinden beklenen kaliteyi ve deneyimi sürekli sağlayabilmektedir.

Detaylı bilgi için; emtaconductor.com

emta_ticaret_trade_logo

EMTA TİCARET

EMTA TİCARET A.Ş. bağlı olduğu grup şirketlerinin üretim kapasiteleri dahilindeki ürünlerin; yurt içi pazarlama ve satış faaliyetlerini organize eden bir ticaret şirketidir. Alternatiflerinden farklı olarak, EMTA TİCARET, değerli işverenlerine ayrıca mühendislik desteği sağlayarak projelerine değer katıyor.

Detaylı bilgi için; emtaticaret.com

emta_dis_ticaret_global_logo

EMTA DIŞ TİCARET

EMTA DIŞ TİCARET A.Ş. bağlı olduğu grup şirketlerinin üretim kapasiteleri dahilindeki ürünlerin; yurt dışı pazarlama ve satış faaliyetlerini organize eden bir ticaret şirketidir. Alternatiflerinden farklı olarak, EMTA DIŞ TİCARET, değerli işverenlerine ayrıca mühendislik desteği sağlayarak projelerine değer katıyor.

Detaylı bilgi için; emtaglobaltrade.com

emta_jaudakoks_logo

JAUDA KOKS

Jauda-Koks, 50 yıldan daha uzun bir süredir enerji ve telekominikasyon hatları için emprenye edilmiş ağaç direk üreten alanında lider Letonya’lı bir üreticidir. Jauda-Koks üretim tesisleri 2016 yılında modernize edilmiş olup Suntaži bölgesinde bulunmaktadır. Tesis yıllık 60 bin ağaç direk üretim kapasitesine sahiptir.

2015 yılı içerisinde Jauda-Koks firmasının hisseleri Emta Elektrik Dış Ticaret ve A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Emta Elektrik Dış Ticaret ve A.Ş.’nin elektrik dağıtım ve iletim sektöründeki geniş tecrübesi ile birlikte, Jauda-Koks müşterilerin taleplerini zamanında ve yüksek kalitede karşılamak için her zaman hazırdır.

Detaylı bilgi için; jauda-koks.lv

TUZLA GARDEN & SUIT HOTEL

Tuzla Garden Hotel & Suites, bir EMTA Grubu kuruluşudur; Profesyonel hizmet anlayışı ile Türk Turizmine, yerli ve yabancı misafirlere en iyi şekilde hizmet vermeyi ilke edinmiştir. Otelimize geldiğiniz andan itibaren kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz. Otelimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için; güler yüzlü personelimiz 7/24 hizmetinizdedir.

Detaylı bilgi için; tuzlagarden.com

İletişim

Istasyon Mahallesi Ibişağa Cad. 34940, No: 4

Tuzla İstanbul Türkiye

T +90 216 446 66 06

F +90 216 446 43 93

E-mail info @ emta.com.tr

Sosyal Medya

Online Katalog

Log in with your credentials

Forgot your details?